algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht worden. De AVG is in het leven geroepen om de burger meer invloed te geven over de wijze waarop bedrijven, maar ook verenigingen,  omgaan met uw persoonsgegevens.  Iedere vereniging,  en dus ook Spivo dient te kunnen verantwoorden welke persoonsgegevens worden opgeslagen, hoe deze zijn opgeslagen en waarom we deze gegevens bewaren.  Je kunt daarbij denken natuurlijk denken aan de ledenlijst staan, maar ook wie daar allemaal over kunnen beschikken. Naast deze persoonsgegevens vallen afbeeldingen daar ook onder. Zo heeft men bijvoorbeeld het recht om te weigeren dat er een foto van jezelf op bijvoorbeeld de website of in de krant terecht komt. 

 

Je snapt dat deze wetgeving grote invloed heeft en van belang is privacy te waarborgen voor degene die dat wensen. Het is voor Spivo dan ook van belang dat we de leden informeren over deze wetgeving en de rechten die men heeft. Inmiddels zijn alle leden middels een mail geïnformeerd en heeft men de mogelijkheid gekregen om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Met die verklaring geef je onder andere toestemming voor het bewaren van je persoonsgegevens en het gebruik van foto's en filmpjes op de website.  Mocht je deze toestemmingsverklaring nog niet hebben ontvangen, dan kun je deze via onderstaande button downloaden, uitprinten, ondertekenen en insturen. 

 

Verder tref je hier onder de zogenaamde privacy policy aan.  Hierin staat opgenomen welke gegevens er worden bewaard. 

 

Mocht je meer informatie over de AVG willen kijk dan onder andere op de website van de autoriteit persoonsgegevens.

 

Sponsoren

Onze sponsoren maken Spivo tot wat het nu is.

We kunnen hen niet vaak genoeg bedanken voor hun vertrouwen in onze vereniging.


Interesse in een proeftraining?

Op zoek naar een leuke en gezellige volleybalvereniging in de buurt? Of wil je gewoon eens een kijkje nemen bij Spivo om te zien of volleybal iets voor jou is? Dat kan! Spivo staat open voor iedereen, van jong tot oud en van puur recreatieve tot ambitieuze volleyballers!