Digitale Ledenvergadering

Volgens de Statuten dient er uiterlijk in de maand september een jaarvergadering plaats te vinden waarin het bestuur verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid.

 

Door de COVID-19 maatregelen is, door wetgeving de mogelijkheid geboden, deze vergadering 4 maanden uit te stellen. Het moment om een Algemene Ledenvergadering te beleggen is nu daar.

 

Het moge duidelijk zijn dat deze, vanwege de COVID-19 maatregelen, niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

 

Het bestuur heeft daarom een andere manier gezocht om aan haar verplichtingen te voldoen en om de leden de gelegenheid te bieden daarop te reageren. De agenda, de jaarverslagen en financiële stukken worden per e-mail aan alle leden verstuurd. Reacties en vragen kunnen via e-mail van te voren ingediend worden bij de secretaris en de penningmeester .

 

Op 3 februari om 20 00 uur zal een digitale vergadering plaatsvinden via Microsoft MS Teams. Een uitnodiging hiervoor zal nog verstuurd worden. 

Zet deze datum vast in je agenda en lees de stukken door! 

 

Het bestuur rekent ook in deze barre tijden op jullie!

Interesse in een proeftraining?

Op zoek naar een leuke en gezellige volleybalvereniging in de buurt? Of wil je gewoon eens een kijkje nemen bij Spivo om te zien of volleybal iets voor jou is? Dat kan! Spivo staat open voor iedereen, van jong tot oud en van puur recreatieve tot ambitieuze volleyballers!


Sponsoren

Onze sponsoren maken Spivo tot wat het nu is.

We kunnen onze sponsoren niet vaak genoeg bedanken voor hun vertrouwen in onze vereniging, Ook zonder hun zou onze vereniging niet zijn zoals het nu is.